Uudised ja teated

Eestil on tulemas suursugune ja ümmargune tähtpäev – 2018. aastal tähistab Eesti Vabariik oma saja aasta juubelit. Kõik eestlased ja Eesti sõbrad üle maailma on oodatud seda suursündmust tähistama ning tegema Eestile sel puhul kingitusi. Sünnipäevast ja kingitustest saab lähemalt lugeda...

EV100 kingituste ja sündmuste väiketoetuste taotlusvoor (tähtaeg 06.06.2017)

Eestil on tulemas suursugune ja ümmargune tähtpäev – 2018. aastal tähistab Eesti Vabariik oma saja aasta juubelit. Kõik eestlased ja Eesti sõbrad üle maailma on oodatud seda suursündmust...

46. Võrtsjärve suvemängud peetakse  4. juunil 2017  Suislepas ja Mustlas. Kogu päeva vältel toimub palju  põnevaid sportlikke ja lõbusaid jõukatsumisi kogu perele. Lisaks suur kohaliku toidu ja käsitöö laat. Enamik tegevusi toimub Suislepas Õhne jõe ääres.  Lisainfo...

XLVI Võrtsjärve suvemängud

46. Võrtsjärve suvemängud peetakse  4. juunil 2017  Suislepas ja Mustlas. Kogu päeva vältel toimub palju  põnevaid sportlikke ja lõbusaid jõukatsumisi kogu perele. Lisaks suur...

Taotlusvoor avatakse 29.mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30.juuni 2017. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast  (kaasa arvatud) last ning kelle 2016....

Kredex jätkab lasterikaste perede toetamist

Taotlusvoor avatakse 29.mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30.juuni 2017. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele...

Kolga-Jaani Vallavolikogu VIII koosseisu  45. istung toimub 25. mai 2017a. algusega kell 18.00 Kolga-Jaani Põhikoolis (I korrus matemaatika klass) PÄEVAKORD: 1. Detailplaneeringu vastuvõtmine Planeering Ettekanne: AS Hoolekandeteenused 2....

Kolga-Jaani Vallavolikogu istung toimub 25. mai 2017 kell 18.00 Kolga-Jaani Põhikoolis

Kolga-Jaani Vallavolikogu VIII koosseisu  45. istung toimub 25. mai 2017a. algusega kell 18.00 Kolga-Jaani Põhikoolis (I korrus matemaatika klass) PÄEVAKORD: 1....

Teade   Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas vastavalt jäätmeseadusele Kolga- Jaani, Kõo, Suure- Jaani, Tarvastu valdade ja Võhma linna esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on AS-le Eesti Keskkonnateenused omistatud jäätmeveo ainuõigus...

Jäätmeveo teenushindade muudatus 01.07.2017

Teade   Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ korraldas vastavalt jäätmeseadusele Kolga- Jaani, Kõo, Suure- Jaani, Tarvastu valdade ja Võhma linna esindajana korraldatud jäätmeveo...

  1 . Hajaasustuse programmi rakendamiseks kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine 2 . Kolga-Jaani vallavanema välislähetus 3. Muud infod 1. Viljandimaa Ühistranspordikeskuse loomine 2. Segaolmejäätmete hind 3. ...

Kolga-Jaani Vallavolikogu istung toimub 27. aprillil 2017 kell 17.00 Kolga-Jaani rahvamajas

  1 . Hajaasustuse programmi rakendamiseks kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine 2 . Kolga-Jaani vallavanema välislähetus 3. Muud infod 1....

18.04.2017 kell 09:45 - 15:45 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil  TV Kaavere Kolga-Jaani vald VILJANDIMAA  19.04.2017 kell 09:30 - 15:45 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil   Lalsi Kolga-Jaani vald VILJANDIMAA  20.04.2017 kell 09:45 -...

Elektrikatkestuse teade

18.04.2017 kell 09:45 - 15:45 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil  TV Kaavere Kolga-Jaani vald VILJANDIMAA  19.04.2017 kell 09:30 - 15:45 toimub plaaniline...

Eesti Puuetega Inimeste Koda alustab aprillist 2017 koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Täpsem teave SIIT

Tasuta õigusnõustamine erivajadustega inimestele

Eesti Puuetega Inimeste Koda alustab aprillist 2017 koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Täpsem teave SIIT

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotluste vastuvõtt toimub  10.04.2017 – 12.06.2017 . Abja, Halliste, Karksi, Kolga-Jaani, Kõo, Kõpu Viljandi, Suure-Jaani, Tarvastu vallas, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta.   Programmi eesmärgiks on hajaasustusega...

Hajaasustuse programm 2017

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotluste vastuvõtt toimub  10.04.2017 – 12.06.2017 . Abja, Halliste, Karksi, Kolga-Jaani, Kõo, Kõpu Viljandi, Suure-Jaani, Tarvastu vallas, kus...

Omastehoolduse nõustamiskabinet alustab tööd Viljandis Maramaa Kliinikus, Maramaa puiestee 5. Kabinet on avatud alates 20. aprillist igal neljapäeval kella 13.00- 16.00, hea oleks ette teatada ja täpsustada vastuvõtuaeg e- posti teel: info@omastehooldus.eu või telefonil 5068822. Nõustamine on...

Maramaa Kliinikus alustab tööd omastehoolduse nõustamiskabinet

Omastehoolduse nõustamiskabinet alustab tööd Viljandis Maramaa Kliinikus, Maramaa puiestee 5. Kabinet on avatud alates 20. aprillist igal neljapäeval kella 13.00- 16.00, hea oleks ette teatada ja...

30.03.2017 kell 08:00 - 12:00 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil   Lalsi Kolga-Jaani vald VILJANDIMAA  Elektrikatkestuse tegemine on vajalik võsa hooldusraie tõttu elektrivõrgu kaitsevööndis. Tööd viib läbi Liinihoolduse Varad. Enamasti ei ole tööde...

Elektrikatkestuse teade

30.03.2017 kell 08:00 - 12:00 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil   Lalsi Kolga-Jaani vald VILJANDIMAA  Elektrikatkestuse tegemine on vajalik võsa hooldusraie tõttu...

1. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine Seletuskiri Põhijoonis Tehnovõrgud 2. Kolga-Jaani Vallavolikogu 17.12.2015 otsuse nr 87 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või organi pädevusse antud ülesannete...

Kolga-Jaani Vallavolikogu istung toimub 30. märtsil 2017 kell 17.00 Kolga-Jaani Rahvamajas

1. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine Seletuskiri Põhijoonis Tehnovõrgud 2. Kolga-Jaani Vallavolikogu 17.12.2015 otsuse nr 87...

Viljandi maavanema korraldus

Jääle minek keelatud

Viljandi maavanema korraldus

21.03.2017 kell 12:00 - 13:00 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil Aia tänav 1 Kolga-Jaani alevik Kolga-Jaani vald Viljandi maakond.   Elektrikatkestuse tegemine on vajalik mõõteseadmete hoolduse tõttu. Tööd viib läbi LWE AS.   Vajalikud tegevused enne...

Elektrikatkestuse teade

21.03.2017 kell 12:00 - 13:00 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil Aia tänav 1 Kolga-Jaani alevik Kolga-Jaani vald Viljandi maakond.   Elektrikatkestuse tegemine on...

Kolga-Jaani Vallavalitsus annab teada, et seoses teekatte sulamisega on 13. märtsist  valla teedele kehtestatud piirang üle 8 tonni kaaluvatele sõidukitele. Raskema kogukaaluga mootorsõiduki liiklemine on kohalikel teedel lubatud vaid eriloaga. Piirang kehtib kuni korralduse...

Teede sulgemine

Kolga-Jaani Vallavalitsus annab teada, et seoses teekatte sulamisega on 13. märtsist  valla teedele kehtestatud piirang üle 8 tonni kaaluvatele sõidukitele. Raskema kogukaaluga...

13. märtsil algusega kell 18.00 alustame saalipetanque turniiriga Kolga-Jaani Spordihoones. Ootame rohket osavõttu.

Petanque turniir spordihoone karikale

13. märtsil algusega kell 18.00 alustame saalipetanque turniiriga Kolga-Jaani Spordihoones. Ootame rohket osavõttu.

Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja Keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügi avalikul kirjalikul...

RIIGIMAA ENAMPAKKUMISEL MÜÜK

Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja Keskkonnaministri 28.04.2010 määrusega nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord"...

PÄEVAKORD 1. Lasteaedade hoolekogudesse vallavolikogu esindaja määramine Ettekanne: Ester Otsla Eelnõu 2. Kolga-Jaani valla 2017. aasta eelarve II lugemine ja vastuvõtmine Ettekanne: Rivo Aren, Oleg Akopjan, Urve Siilaberg Määruse eelnõu Eelarve projekt ...

Kolga-Jaani Vallavolikogu istung toimub 27. veebruaril 2017 kell 17.00 rahvamajas

PÄEVAKORD 1. Lasteaedade hoolekogudesse vallavolikogu esindaja määramine Ettekanne: Ester Otsla Eelnõu 2. Kolga-Jaani valla 2017. aasta eelarve II lugemine ja vastuvõtmine ...