Kolga-Jaani valla ühisveevärk

1.12.16

 

Vee ja kanalisatsiooni hinnad 1. jaanuarist 2017

Kolga-Jaani valla territooriumil vee-ettevõtja OÜ Põltsamaa Vallavara poolt osutatava veevarustuse teenuse hinnaks on 1.72 eurot m3 ühe kuupmeetri kohta alates  ilma käibemaksuta. Koos käibemaksuga 2,06 m3

Heitvee ärajuhtimise teenuse hinnaks on 1,90 eurot m3 ilma käibemaksuta. Koos käibemaksuga 2.28 eurot m

1. jaanuarist 2016

Kolga-Jaani valla territooriumil vee-ettevõtja OÜ Põltsamaa Vallavara poolt osutatava veevarustuse teenuse hinnaks on 1,64 eurot ühe kuupmeetri kohta alates 1. jaanuarist 2016. a. Hinnale lisandub seadusega sätestatud käibemaks.
 
Heitvee ärajuhtimise teenuse hinnaks 1,82 eurot ühe kuupmeetri kohta alates l.jaanuarist 2016.a. Hinnale lisandub seadusega sätestatud käibemaks.
 
Kolga-Jaani vallas haldab ühisveevärki ja –kanalisatsiooni OÜ Põltsamaa Vallavara (registrikood 10291205, asukoht Esku küla Põltsamaa vald, e-post: poltsamaavallavara@hot.eeTel nr 7759116). OÜ Põltsamaa Vallavara tegeleb vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega Kolga-Jaani alevikus ja Leie külas.  

Põltsamaa- Pedja veeprogramm ehk Kolga-Jaani alevik ja Leie asula saavad uue vee- ja kanalisatsioonisüsteemi. 

Juba 2012.aastal lüüakse kopad maasse, et ehitada Kolga-Jaani alevikule ja Leie asulale uus veevärgi- ja kanalistatsioonisüsteem, mis tagab parema vee kvaliteedi.

Valla ühisveevärgi arengukava

Lisa 1 Kolga-Jaani

Lisa 2 Leie

 

 

 

Toimetaja: MAIRE PETTAI