Valla tutvustus

3.02.14

Kolga-Jaani vald asub Viljandi maakonna kirdeosas. Vald piirneb Viljandi maakonna Viljandi valla, Suure-Jaani valla ja Kõo vallaga, Jõgeva maakonna Põltsamaa valla ja Puurmani vallaga ning Tartu maakonna Laeva valla, Puhja valla ja Rannu vallaga. Vallal on väljapääs Võrtsjärvele. Valla keskus asub Kolga-Jaani alevikus, kus elab umbes veerand valla elanikest. Valla teiseks keskuseks on Leie küla. Kolga-Jaani valla inimasustustega alad asuvad suurte rabade ja soode vahel. Valda läbib Põltsamaa jõgi ja Viljandi–Tartu maantee. Kolga-Jaani aleviku ümbruse inimestele on oluline Põltsamaa linna lähedus.

Vallakeskuse kaugus maakonnakeskusest Viljandist on ligikaudu 30 km ja Tallinnast 145 km.

Kolga-Jaani vald on rahvaarvult Viljandi maakonna kümnes ja pindalalt neljas omavalitsusüksus.

Kolga-Jaani vallas tegeletakse põllumajandusliku tootmisega. Vallas on arvestatav turbavaru, Võrtsjärvel tegutsevad kalurid. Suurimad äriühingud on AS Kraver, AS Mikskaar, OÜ Koorti Kartul, Eeriksaare talu, Vadi talu, Tillo talu, Parika talu. Tuntud on Leie Hoiu-Laenuühistu.

Kolga-Jaani vallas asuvad Alam-Pedja looduskaitseala ja Soosaare raba, kus on võimalik nautida rabade ilu ja vaikust. Avastamist ootavad Kolga-Jaani aleviku miljööväärtuslik keskkond ja Võrtsjärve põhjakalda puhkekohad. Meleski asulas paiknes 1792–1992 klaasivabrik, kus praegu on era-klaasimuuseum. Kolga-Jaani valla külade päeva peetakse juuli 3. laupäev ja sügislaata septembri 2. laupäeval.

Kolga-Jaanis tegutses Eesti ärkamisaja oluline tegelane Villem Reiman, kelle mälestuspäeva peetakse igal aastal mai lõpus.

Toimetaja: URMAS MULDMAA