Puude raiumine tiheasustusega aladel Kolga-Jaani vallas

7.01.15

Puude raiumine tiheasustusega aladel mittemetsamaal (asulates) toimub vastavalt raietööde eeskirjale, raiumiseks on vaja taoleda Kolga-Jaani vallavalitsuselt luba.

Kolga-Jaanis valla raietööde eeskiri

Raietööde taotlusvorm

Toimetaja: RITA KESKÜLA