Ametnike palgaandmed

14.06.16

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse veebilehel 

Kolga-Jaani Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis ning palgajuhend

 

Kolga-Jaani Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis ja ametnike põhipalgad 01.04.2015.seisuga

Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu 2014 aastal

Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu 2013.aastal

Kolga-Jaani Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis ja ametnike põhipalgad 01.05.2013.aasta seisuga

Kolga-Jaani Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid ei ole määratud  ametiisikuteks korruptsioonivastase seaduse mõistes. Volikogu liikmetele hüvitist ei maksta.

Ametnike palgaandmed 2012.aastal 

Ametnike palgaandmed 2011.aastal

Palgaandmed 2007. ja 2008. aastal

 

  

Ametnike palgaandmed 2010.aastal

Ametiisiku andmed
Töötasu liik Palga (tasu) kogusumma Periood  
Ametikoht Ametiisiku nimi Põhipalk Lisatasud ja hüvitised Muud tasud  
astme (ameti-) palk puhkuse-tasu lisatasud hüvitised toetused, preemia, tulemuspalk ja/või preemia Teenistussuhte vorm
Vallavanem Kalevi Kaur 196243 40563       236806 01.01.-31.12.2010 Valitud
Volikogu esimees Mati Toomsalu       48000   48000 01.01.-31.12.2010 Valitud
Vallasekretär Rita Kesküla 125521 27041       152562 01.01.-31.12.2010 Nimetatud
Finantsnõunik Urve Siilaberg 166940 30639 8100     205679 01.01.-31.12.2010 Nimetatud
Maanõunik Reet Sova 118491 23892       142383 01.01.-31.12.2010 Nimetatud
Arendusnõunik Rivo Aren 121338 22821       144159 01.01.-31.12.2010 Nimetatud
Sotsiaalnõunik Õnne Raamat 107062 20073       127135 01.01.-31.12.2010 Nimetatud
Sotsiaalnõunik Jaanus Sass 113511 17427       130938 01.01.-31.12.2010 Nimetatud
Sekretär-asjaaja Margit Aus 75298 13418       88716 01.01.-31.12.2010 Nimetatud
Raamatupidaja Viive Rätsepso 90484 16849       107333 01.01.-31.12.2010 Nimetatud

 

Toimetaja: MAIRE PETTAI