Lasteaiakoha taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus: 

Lasteaiakohta saab taotleda Kolga-Jaani valla lasteaeda kahe - kuni seitsmeaastastele, juhul kui lapse elukohaks rahvastikuregistris on Kolga-Jaani vald. 

Kestvus:

Vastame Teile 5 tööpäeva jooksul.

Õigusaktid:

» Koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise kord

Vastutavad ametnikud:

Lasteaedade direktor Ester Otsla tel: 432 8275, 439 5185,  59199905, e-post: kjaaninaksitrallid@gmail.com, sipelgapesa@hot.ee

 


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Kolga-Jaani valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Jälgige  vormi täitmise kulgu!
Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kolga-Jaani vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub  kinnituskiri.

Viide:


Taotlemine pabervormil
 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt , lasteaedadest või vallamajast. Täidetud ja allkirjastatud vorm viia lasteada või vallamaiia.

Vajaminevad dokumendid:

Lapsevanema või muu lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanema) vormikohane avaldus;

Viide: