Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017

Jaoskonnakomisjon nr 8 Leie Hoiu-laenuühistu, telefon 588 71730, esimees Õnne Raamat

Jaoskonnakomisjon nr 9 Kolga-Jaani Vallamajas telefon 58871743, esimees Kalev Pajumägi

Valimised toimuvad 15.oktoobril 2017

Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla Viljandi vallaga liitumisel suureneva Viljandi valla volikogu valimiste korraldamiseks moodustati valimiskomisjon koosseisus:

Maire Pettai

Kairi Kärner

Reet Pramann

Gerly Sankovski

Inge Tiido

valimiskomisjoni asendusliikmeteks nimetati:

Ljubov Auksmann

Veiko Jüris

Viljandi valla valimiskomisjoni 19.04.2017.a otsusega nr 1 „Viljandi valla valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" otsustati Viljandi valla valimiskomisjoni esimeheks valida Viljandi vallasekretär Reet Pramann (reet.pramann@viljandivald.ee, tel 43 50 150) ja aseesimeheks Kolga-Jaani vallasekretär Maire Pettai (maire.pettai@kolga-jaani.ee, tel 43 28 246).

 

Valla valimiskomisjoni asub Viljandi vallamajas, Kauba tn 9, 71020 Viljandi

Tel 529 5502

e-post: valimised@viljandivald.ee

 Valla valimiskomisjoni tööaeg:

16.08.2017 – 04.09.2017 ja 06.09.2017 – 08.09.2017

Esmaspäev ja reede 8.30 – 11.00

Teisipäev ja kolmapäev 14.00 – 16.00

Neljapäev 16.00 – 18.00

 05.09.2017 14.00 – 18.00

08.09.2017 kell 10.00 kandidaatide registreerimine ja liisuheitmine, mille alusel antakse erakondadele, valimisliitudele ja üksikkandidaatidele registreerimisnumbrid

 11.09.2017 8.30 – 11.00

 15.10.2017 9.00 – 20.00

 16.10.2017 10.00 – 12.00 (häälte teistkordne ülelugemine)

 Valimistoimingud ja tähtajad (vvk.ee)

Kolga-Jaani Vallavalitsuse 15.06.2017 määrus nr 3 valimisjaoskondade moodustamise kohta

Valimisjaoskondade kaart

Maavanema korraldus valimisjaoskondade asukoha määramine

E-valijakaardi tellimine

Kandidaadid