Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 20.10.2013

29.07.15
www.vvk.ee

 

Valimiste üldinfo:

 

► Kolga-Jaani valla valimiskomisjoni tööaeg,  

Rohkem infot http://www.vvk.ee

 

Kolga-Jaani valla valimiskomisjon:

Rita Kesküla -  vallasekretär, valla valimiskomisjoni esimees

Viive Rätsepso

Ann Unt

Asukoht: Kolga-Jaani vallamaja Viljandi mnt 6 Kolga-Jaani alevik 70301 Kolga-Jaani vald

Hääletamissedelite ülelugemine: 21.10.2013 algusega kell 10.00 Kolga-Jaani Vallavalitsuses vallasekretäri kabinetis, Viljandi mnt 6 Kolga-Jaani alevik Kolga-Jaani vald.   

 

► Eesti Rahvusringhääling pakub kandidaatidele esinemisvõimaluse.

Täpsem info Tel 4328246 või e-post: info@kolga-jaani.ee 

 

Kolga-Jaani valla valimiskomisjoni otsused:

1.Valla valimiskomisjoni aseesimehe valimine

2. Valla valimiskomisjoni tööaja määramine

3. Liisuheitmise aja ja koha määramine

4. Kandideerimisdokumentide läbivaatamine, kandideerimisõiguse kontrollimine ja kandidaadi registreerimata jätmine

5. Kandideerimisdokumentide läbivaatamine, kandideerimisõiguse kontrollimine ja kandidaatide registreerimine

6. Kandidaatide koondnimekirikandidaatide registreerimine

7. Kandidaadi registreerimise otsuse tühistaminekandidaatide koondnimekiri (17.09.2013)

8. Töötasude kinnitamine ja isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamisel kulude hüvitamine

9. Valitud Kolga-Jaani Vallavolikogu liikmete registreerimine

10. Valitud Kolga-Jaani Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine

11. Lisamandaatide registreerimine

12. Volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine, asendusliikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine

13. Volikogu esimehe valimine

14. Volikogu aseesimehe valimine

15. Volikogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine

Toimetaja: RITA KESKÜLA