Korraldatud jäätmevedu

27.02.17

 

Korraldatud jäätmevedu Kolga-Jaani vallas alates 01.04.2016

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse 2015 aastal korraldatud hanke tulemusena võitis hanke AS Eesti Keskkonnateenused. Korraldatud jäätmeveo periood on 01.04.2016-31.03.2019. Kogutavateks jäätmeteks on segaolmejäätmed.

Kuidas saab taotleda ajutist vabastust või erinevaid tingimusi? Vallamajast, külakeskustest ja valla kodulehelt saab Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vormi.  Põhjendus peab olema küllaldane. Teede olukorda teatakse ka vallamajas. Harvema tühjendussageduse taotlemiseks esitage vallavalitsusele hästi põhjendatud vabas vormis avaldus. Vabastus vormistatakse vallavalitsuse korraldusega. Avaldus tuleb vallavalitsusele esitada ka siis, kui soovitakse kasutada ühte jäätmekonteinerit mitme majapidamise peale.

Samuti soovitame Teil tutvuda valla kodulehel olevate korraldatud jäätmevedu puudutavate volikogu määrustega.

Küsimustega pöörduge tel. 432 8121 Rivo Aren Kolga-Jaani vallavanem

Jäätmeveolepingute sõlmimiseks palume pöörduda Eesti Keskkonnateenused AS Viljandi esinduse poole Tel 43 55025, e-post: viljandi@keskkonnateenused.ee

Jäätmeveokorralduse muudatus 1. aprillist 2016

Lühiinfo ettemakstud jäätmekoti kasutamise võimaluse kohta.

Täidetav taotluse vorm korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.

Täidetav taotluse vorm korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitumiseks.

Täidetav vorm kinnistu mittekasutamise kohta aasta kestel

 

Toimetaja: MAIRE PETTAI