Uudised ja teated

« Tagasi

Kolga-Jaani Vallavolikogu istung toimub 25. mai 2017 kell 18.00 Kolga-Jaani Põhikoolis

Kolga-Jaani Vallavolikogu VIII koosseisu  45. istung toimub 25. mai 2017a. algusega kell 18.00

Kolga-Jaani Põhikoolis (I korrus matemaatika klass)


PÄEVAKORD:

1. Detailplaneeringu vastuvõtmine

Planeering

Ettekanne: AS Hoolekandeteenused

2. Kolga-Jaani valla osalemine mittetulundusühingus Viljandimaa Ühistranspordikeskus

Seletuskiri

Põhikirja projekt

Asutamislepingu projekt

Ettekanne: Aivar Piir

3. Muud infod

1. Lasteaia kohamaksu ja toiduraha kehtestamine

Ettekanne: Urve Siilaberg

2. Lasteaia õpetajate palgamäära muutmine 01.09.2017

Ettekanne: Urve Siilaberg

3. Noorte huvitegevuse kava koostamine

Ettekanne: Urve Siilaberg

4. Vaibla külaseltsi tegevustoetuse taotlus

Ettekanne: Urve Siilaberg