Uudised ja teated

Kolga-Jaani Vallavolikogu istung toimub 30. märtsil 2017 kell 17.00 Kolga-Jaani Rahvamajas

24.03.2017

1. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine Seletuskiri Põhijoonis Tehnovõrgud 2. Kolga-Jaani Vallavolikogu 17.12.2015 otsuse nr 87 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse,kohaliku omavalitsusüksuse või organi pädevusse antud ülesannete delegeerimine"muutmine (lastekaitseseadus) 3. Isikliku kasutusõiguse seadmine Kolga-Jaani valla munitsipaalomandis olevale maale Plaan 4....  Loe edasi »

Üldinfo

Kolga-Jaani vald asub Viljandi maakonna kirdeosas. Vald piirneb Viljandi maakonna Viiratsi valla, Saarepeedi valla, Suure-Jaani valla ja Kõo vallaga, Jõgeva maakonna Põltsamaa valla ja Puurmani vallaga ning Tartu maakonna Laeva valla, Puhja valla ja Rannu vallaga. Vallal on väljapääs Võrtsjärvele. Valla keskus asub Kolga-Jaani alevikus, kus elab umbes veerand valla elanikest. Valla teiseks keskuseks on Leie küla. Kolga-Jaani valla inimasustustega alad asuvad suurte rabade ja soode vahel. Valda läbib Põltsamaa jõgi ja Viljandi–Tartu maantee. Kolga-Jaani aleviku ümbruse inimestele on oluline Põltsamaa linna lähedus.

Mis toimub?

Statistika

Rahvaarv: 1420
Pindala: 312,35 km²
Suurim asula: Kolga-Jaani (393)
Koole: 2
Lasteaedu: 2
Külasid: 15 küla ja 1 alevik